Klub Kobiet Rynku Finansowego Spotkanie inauguracyjne

 

Klub Kobiet Rynku Finansowego

Miejsce spotkania: Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA przy ul. Książęcej 4
Czas spotkania: 6 marca 2018 (wtorek) 17:30:00

Trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: CFA Society Poland, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami podpisały porozumienie, zgodnie z którym powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego, dedykowany kobietom zatrudnionym w sektorze finansów oraz usługach około sektorowych, w tym w szczególności na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. W ramach działania Klubu przewidywana jest organizacja konferencji i spotkań biznesowych, w których wezmą udział eksperci z wielu dziedzin, wartościowi merytorycznie prelegenci z kraju i zagranicy.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wartościowej, mądrej przestrzeni do wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, budowania kapitału relacyjnego i branżowego kapitału intelektualnego. Ma ono odpowiadać na potrzebę aktywizacji zawodowej kobiet w obszarze finansów oraz promować sektor finansowy jako miejsce pracy o zróżnicowanym charakterze. Jako że zamiarem organizatorów jest włączanie w tę inicjatywę również mężczyzn, przyczyni się ona do przełamywania stereotypów, wciąż obecnych w życiu zawodowym.

Obecne wydarzenie jest szczególnie ważne, bowiem inauguruje spotkania Klubu Kobiet Rynku Finansowego.

Głównym punktem programu jest wykład dr Karolien Notebaert z Frankfurtu nad Menem, która jest wybitnym specjalistą w zakresie neurologii i ekonomii behawioralnej.

 

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

CFA

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

GPW

Największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.

Agenda konferencji

 • Otwarcie rejestracji, networking, rozmowy w kuluarach

 • Powitanie gości i słowo wstępne

  dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu CFA Society Poland , prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
 • Wystąpienie gościa specjalnego

  Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 • Nieuświadomione preferencje naszego umysłu i ich wpływ na postrzeganie różnorodności

  dr Karolien Notebaert, ekspert w zakresie neurologii i ekonomii behawioralnej z Frankfurtu n/Menem
 • Sesja Q&A

 • Poczęstunek, networking

Wystąpienia
Partner

Credit Suisse

 

O Credit Suisse

 

Credit Suisse świadczy usługi w zakresie zarządzania aktywami, Bankowości Prywatnej (Private Banking), jak również Bankowości Inwestycyjnej i Global Markets.

Założony w 1856 roku w Szwajcarii Credit Suisse ma obecnie zasięg globalny prowadząc działalność na ok. 50 rynkach i zatrudniając 47,170 pracowników z ponad 150 różnych krajów. Credit Suisse świadczy usługi dla swoich klientów za pośrednictwem trzech regionalnych grup: Swiss Universal Bank, International Wealth Management i Asia Pacific, wspieranych przez dwie inne dywizje specjalizujące się w zakresie usług bankowości inwestycyjnej: Global Markets oraz Investment Banking & Capital Markets.

 

Credit Suisse w Polsce

 

Credit Suisse jest obecny w Polsce od 1992 roku prowadząc przez wiele lat działalność w zakresie Bankowości Inwestycyjnej i Prywatnej, operacji maklerskich oraz zarządzania aktywami. Obecnie Credit Suisse działa w Polsce w dwóch lokalizacjach – w działającym od 2007 roku Credit Suisse we Wrocławiu oraz otwartym w 2016 roku biurze w Warszawie.

Credit Suisse Wrocław jest drugim największym biurem banku w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), w którym zatrudnionych jest aktualnie blisko 4 500 pracowników. Wrocławskie biuro świadczy kluczowe usługi dla globalnej działalności Credit Suisse, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności działania banku i doskonalenia jego procesów

We wrześniu 2016 roku Credit Suisse otworzył w Warszawie swoje kolejne biuro w Polsce, w którym obecnie pracuje blisko 700 osób. Warszawskie biuro zatrudnia pracowników w takich obszarach jak m.in.: zarządzanie ryzykiem, IT, finanse, a także dział personalny, dział prawny oraz zgodności z przepisami.

Biura Credit Suisse w Polsce stanowią istotną część Credit Suisse wspierającą procesy biznesowe banku w Szwajcarii, regionie EMEA, obu Amerykach oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Biura zapewniają wsparcie m.in. w zakresie bankowości inwestycyjnej i prywatnej, zarządzania operacjami i ryzykiem, usług prawnych i zagadnień w zakresie zgodności z przepisami oraz zarządzania rozwojem infrastruktury i technologii IT.

Spółka


IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze